Publicații

Publicații colective

Analele Universității din Craiova, seria Psihologie, pedagogie, nr.37 (1/2018), ISSN 1582-313X,  AUC_2018_rom AUC.DPPD_2018_fr. Call for papers_AUC_2018_engl 

Pagina revistei. Annals of the University of Craiova, Series: Psychology-Pedagogy – ISSN 1582 – 313X

Analele Universității din Craiova, seria Psihologie, pedagogie, nr.35-36, ISSN 1582-313X, 2017 (Apel_AUC_rom  .Apel_AUC.DPPD_fr . Call for papers_AUC_engl)

Analele Universității din Craiova, seria Psihologie, pedagogie, nr.33-34, ISSN 1582-313X, 2016. Anale_Psihologie-pedagogie_2016

Educatie_spiritualitate_2016_001Vali Ilie & Florentina Mogonea (coord.) Educație și spiritualitate, ediția a III-a, Craiova, Editura Mitropoliei Oltenia, 2016, ISSN 2360-4603, ISSN-L 2360-4603, (Actele Conferinței) Educatie_spiritualitate_2016

Ecaterina Sarah Frăsineanu (coord.), Mihaela Aurelia Ștefan, Alexandrina Mihaela Popescu, Corneliu Novac, Florentina Mogonea, Florentin Remus Mogonea, Vali Ilie & Răzvan Alexandru Călin, Ghid de practică pedagogică, Craiova, Sitech, 2014, ISBN 978-606-11-4281-1 Ghid de practica pedagogica_2014

Florentina Mogonea (coord.), Alexandrina Mihaela Popescu, Mihaela Aurelia Ștefan, Ecaterina Sarah Frăsineanu & Florentin Remus Mogonea, Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii.Abordări teoretice actuale în vederea pregătirii pentru examenele de definitivat și gradul II, Pitești, Ed. Paralela 45,2014, ISBN 978-973-47-1960-0 Metodica activitatilor instructiv-educativa in gradinita de copii_2014

Alexandrina Mihaela Popescu (coord.), Ecaterina Sarah Frăsineanu, Florentina Mogonea, Mihaela Aurelia Ștefan & Florentin Remus Mogonea, Formarea psihopedagogică a profesorului. Ipoteze și soluții aplicative. Sarcini.Modele și instrumente. Nivelul II, Craiova, Ed. Sitech, 2013, ISBN 978-606-11-3799-2 Formarea Psihopedagogica a profesorului_2013

Publicații individuale

Ecaterina Sarah Frăsineanu, Didactica disciplinelor psihopedagogice, Craiova, Sitech, 2015, ISBN 978-606-11-4532-4 Frasineanu_Didactica disciplinelor psihopedagogice

Vali Ilie, Repere in formarea initiala a profesorilor, Craiova,Sitech, 2015, ISBN 978-606-11-5012-0  Ilie_Vali_Repere_in_formarea_initiala_a_profesorului

Florentina Mogonea, Adolescența, tinerețea și vîrsta adultă. Caracteristici, tulburări, modalități de intervenție psihopedagogică, Craiova, Universitaria,Cluj Napoca, Presa universitară clujeană, 2015, ISBN 978-606-14-0930-3, ISBN 978-973-595-870-1  Mogonea_Florentina_Adolescenta, tineretea si varsta adulta

Aurel Pera, Structurile cognitive ale imaginarului arhaic, Iași, ed. TipoMoldova, 2014, ISBN 978-606-676-503-9 Pera_Aurel_Structurile_cognitive_ale_imaginarului_arhaic

Alexandrina Mihaela Popescu, Managementul conflictului în organizația școlară, Craiova, Sitech, 2014, ISBN 978-606-11-4273-6 Popescu_Mihaela_Managementul conflictului in organizatia scolara

Florentin Remus Mogonea, Psihopedagogia copiilor cu dificultăți de învățare.De la teorie la practică, Cluj Napoca, Universitatea Babeș Bolyai, Presa universitară clujeană, 2014, ISBN 978-973-595-721-6  Mogonea_Remus_Psihopedagogia copiilor cu dificultati de invatare

Mihaela Aurelia Ștefan, Dezvoltarea competenței de învățare autonomă la studenți, Craiova, Sitech, 2014, ISBN 978-606-11-4328-3 Stefan_Mihaela_Dezvoltarea competentei de invatare autonoma la studenti

Reclame